Nyitólap Részletes keresés Városok Rólunk Ajánlatkérés Kapcsolat Ügyfélkapu  
Cég prémium - Interaktív Cégtudakozó - Felhasználó

Hirdetések


Jelen szerződés, a Szolgáltató és a Megrendelő előzetes telefonos szóbeli megállapodása által jött létre.Szerződés tárgya a Megrendelő által adott információk alapján vállakozása közzététele a Szolgáltató által üzemeltetett internetes cégadatbázisban.Főoldalon lévő hirdető sávban való megjelenés,Google Maps megjelenés,Google Optimalizáció, Közösségi oldalon megosztási lehetőség,Útvonalterv szolgáltatás,és az ajánlatküldő rendszer a Szolgáltató által biztosított grátisz szolgáltatások,amiért semmilyen felellőséget nem vállalunk! A Szolgáltató által  közzétett információkat a Megrendelő személyesen, a számára biztosított egyedi azonosítóval és jelszóval tudja szerkeszteni,testreszabni.A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatás minősége kifogástalan legyen.Az esetleges hibás telejesítésért, azonban a szolgáltató csak felel közvetlenül, ha a hiba az ő közreműködése miatt következett be.Felek megállapodnak abban,hogy a jelen szerződésből eredő minden vitás kérdést egymás között megkísérelnek békés úton egyezséggel rendezni.Amennyiben ez nem vezetne eredményre.Felek kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíroság kizárólagos illetékességét.A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés kézhezvételétől 24(azaz Huszonnégy) óra áll rendelkezésére bárminemű reklamációval élni,amennyiben nem teszi,a megrendelés szerződésnek minősül és a Megrendelő tudomásul veszi hogy fizetési kötelezettsége keletkezik. A Megrendelő tudomásul veszi,hogy a hírdetése az összeg kifizetése esetén aktiválódik.Jelen szerződés nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.A szerződés 1 (azaz egy) számozott oldalból és az 1.számú mellékletből (adatlap) áll.A jelen szerződése bármiféle módosítása jogi következményeket von maga után.A cég megszünése vagy csődje esetén,a hirdetési oldalt a jogutód üzemelteti tovább,de minimum két éven keresztül üzemel.

Felek a szerződést elolvasták és abban foglaltakat,mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják.